דף הבית / מאמרי טכנולוגיה ותעשייה / נתוני מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2019 של 570 המפעלים הגדולים בישראל

נתוני מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2019 של 570 המפעלים הגדולים בישראל

אינדקס חברות וספקים

מה המפעלים בסביבה שלנו פולטים לאוויר, לים ולקרקע? היכנסו ובדקו באתר המשרד להגנת הסביבה את נתוני מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2019 של 570 המפעלים הגדולים בישראל

 

פרסום
  • ח"כ גילה גמליאל, השרה להגנת הסביבה: "מנתוני דוח המפל״ס ניתן לראות כי לעבודה הרבה שהמשרד משקיע בכלל הארץ ובמפרץ חיפה, יש תוצאות חשובות. המפל"ס הוא כלי מרכזי עבור הציבור והארגונים הסביבתיים ועבורנו, לקבלת תמונה מפורטת על הזיהום בסביבה. אנחנו מברכים על המשך השיפור בפליטות לאוויר ובפרמטרים נוספים, וממשיכים לפעול בנחישות נגד כל מי שיזהם"

 

  • בשנת 2019 חלו הפחתות של 11% עד 61% בפליטות לאוויר
  • במפרץ חיפה התרחשה הפחתה בפליטות לאוויר בשנת 2019 של 9% עד 45% בקרב מדווחי המפל"ס
  • התקנת מערכת הפחתת הפליטות באסדת תמר, לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה, והפסקת הפקת הגז במרי בי הפחיתו את הפליטות ב 98%
  • העלויות החיצוניות של פליטות לאוויר לשנת 2019 מסתכמות ב-13 מיליארד שקל – 6.2 מיליארד שקל מפליטת חומרים מזהמים ו-6.7 מיליארד שקל מפליטת גזי חממה

 

כמה מזהמים נפלטים מהמפעלים בסביבה שלכם? מה מפל"ס הזיהום בסביבתכם? המשרד להגנת הסביבה מפרסם זו השנה השמינית את מרשם הפליטות של המפעלים בישראל (מפל"ס), הכולל מידע מקיף על אודות פליטות מזהמים לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים מהמפעלים וגורמי זיהום הגדולים.

 

המפל"ס מציג את פליטות המזהמים של 570 מהמקורות הגדולים בישראל. המידע מוצג גם באופן גיאוגרפי, ומאפשר לחפש מפעלים על גבי מפה. כמו-כן ניתן לבצע ניתוח נתונים מתקדם לפי מקור ולפי מזהם וכן השוואה בין שנים.

 

למאגר הנתונים: https://www.gov.il/he/departments/topics/prtr

 

כמדי שנה, המפל"ס משמש כלי מרכזי לזיהוי מגמות של פליטות מזהמים והעברת פסולת בישראל. המשרד להגנת הסביבה נעזר במפל"ס כאמצעי מסייע לפעילות פיקוח, לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות. בד בבד המפל"ס נועד להגביר את שקיפות המידע הסביבתי בישראל: המפל"ס מנגיש מידע לציבור על פליטות מזהמים (לאוויר, לים, לנחל, לקרקע) ועל העברות פסולת מכל המפעלים הגדולים. נוסף על כך, מאחר שמבנה המרשם במדינות ה-OECD דומה, השוואה בין המדינות מתאפשרת בקלות.

 

סיכום מגמות עיקריות במפל"ס 2019

כמות פליטות לאוויר 2019 ביחס ל-2018 מגמה מ-2012
גזי חממה +2%  -16%
תחמוצות חנקן -11% -58%
תחמוצות גופרית -28% -78%
חלקיקי PM10 -27% -66% 
חומרים חשודים כמסרטנים או מוכרים כמסרטנים בבני אדם -61%  (51%-)* -52%  (55%-)*
תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן NMVOC -33% (30%-)* -34% (36%-)*
נושא 2019 ביחס ל-2018 מגמה מ-2012
צריכת מזוט -27% -88%
צריכת גז טבעי +26% +182%
כמות פליטות בעת תקלות לאוויר, לים, לנחל, לקרקע -71% +1,053%
אחוז מחזור פסולת מעורבת מתחנות מעבר +2% +10.5% (מ 2014)
כמות פסולת בניין מטופלת בתחנות מעבר +18% +169% (מ 2014)

 

* פליטות שגרתיות – למעט פליטות בתאונה/תקלה/שריפה.

 

פליטות לאוויר: בשנת 2019 המפל"ס מציג הפחתות בפליטת חומרים מזהמים לאוויר בשיעורים של 11% עד 61% בהשוואה לשנת 2018. בין השנים 2012 ל-2019 מוצגות הפחתות של עד 78%, בעקבות יישום דרישות המשרד להגנת הסביבה בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן עקב הגברת השימוש בגז טבעי וצמצום השימוש בפחם לייצור חשמל.

 

אף שמדינת ישראל עשתה כברת דרך לצמצום הזיהום, הפליטות לנפש של תחמוצות חנקן בישראל עדיין כפולות מהפליטות לנפש באיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות תחמוצות חנקן לאוויר הוא תחנת הכוח הפחמית בחדרה, שבה עדיין חלק מיחידות הייצור פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית.

 

כמות פליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים במפל"ס (כולל אסדות לוויתן, תמר, מרי-בי) בשנת 2019 פחתה ב-61% מהכמות שדווחה בשנת 2018. ללא הפליטות מהשריפות שהתרחשו במטמנות בשנת 2018 ההפחתה היא של 51%. זאת בשל התקנת מערכת להשבת פליטות לאוויר באסדת תמר, לפי דרישת המשרד, המפחיתה 98% מהפליטות. הפליטות השגרתיות (לא כולל תקלות / שריפות) פחתו במצטבר משנת 2012 ב-55%.

 

באשר לאסדות: לפי חוק המפל"ס לא חלה חובת דיווח על שנת ההפעלה הראשונה ולפיכך לא הוגש דיווח למפל"ס לגבי אסדת לוויתן. ואולם, כדי לספק תמונה מהימנה לציבור, הנתונים בדוח זה נלקחו מהדיווח השנתי של אסדת לוויתן לפי היתר הפליטה לאוויר שהוגש למשרד. בתקופת ההרצה והנישובים של אסדת לוויתן מ-18 בנובמבר 2019 ועד 31 בדצמבר 2019 נפלטו לאוויר 5.8 טונות של NMVOC ו-0.023 טונות של חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים. נוסיף, כי אסדת מרי בי הפסיקה להפיק גז טבעי ביום 31.5.2019.

 

פליטת חומרים אורגניים נדיפים ללא מתאן (NMVOC) למפל"ס (כולל אסדות לוויתן, תמר, מרי-בי) פחתה ב-33% בשנת 2019 ופחתה במצטבר ב-34% משנת 2012. הפליטות השגרתיות פחתו ב-30% בשנת 2019 ובמצטבר משנת 2012 פחתו ב-36%. כמות הפליטה מענפים הנדרשים בהיתר פליטה לאוויר פחתה ב-25% בשנת 2019 ביחס לשנה שקדמה לה, וב-53% במצטבר משנת 2012. ההפחתה בפליטת NMVOC בשנת 2019 נובעת בעיקר מיישום דרישות הפחתה של המשרד להגנת הסביבה להתקנת מערכת להשבת פליטות לאוויר באסדת תמר וכן מיישום דרישות להפחתות בבז"ן, בכרמל אולפינים וברותם אמפרט נגב ומצמצום פעילות בצ.ל.פ תעשיות.

 

במפרץ חיפה התרחשו הפחתות מצטברות בפליטת חומרים מזהמים לאוויר של 48% עד 88% משנת 2012, כאשר בשנת 2019 נרשמו הפחתות של 9% עד 45% – לרבות ירידה של 26% בפליטות תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן (NMVOC), בשל  הפחתות בבז"ן וכרמל אולפינים. פליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים לאוויר במפרץ חיפה ירדה בשנת 2019 ב-35% עקב הפחתות בבז"ן ובכרמל אולפינים, וב-87% במצטבר משנת 2012.

 

הפחתה בצריכת מזוט ועלייה בצריכת גז טבעי: מספר מדווחי המפל"ס שהם צרכני מזוט ירד ב-28% בין השנים 2012 ל-2019, מ-102 ל-73 מפעלים). כמות צריכת המזוט של מדווחי המפל"ס ירדה ב-88% בתקופה זו. כמות צריכת המזוט של מדווחי המפל"ס פחתה ב-27% בשנת 2019.

 

מספר מדווחי המפל"ס שהם צרכני גז טבעי עלה ב-166% בין השנים 2012 ל-2019 – מ-24 ל-64 מפעלים). כמות צריכת גז טבעי של מדווחי המפל"ס עלתה ב-182% בתקופה זו. כמות צריכת גז טבעי של מדווחי המפל"ס עלתה ב-26% בשנת 2019.

 

העלויות החיצוניות של פליטות לאוויר לשנת 2019 היו 13 מיליארד שקל. עלות זו מורכבת מעלות של 6.2 מיליארד שקל מפליטת חומרים מזהמים, ועלות של 6.7 מיליארד שקל מפליטה של גזי חממה. עשרת הפולטים הגדולים לאוויר של חומרים מזהמים אחראיים ל-73% מהעלות החיצונית. קישור לספר הירוק:

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/green_book_external_costs_air_pollutants_greenhouse_gases

 

 

פרסום

עשרת המפעלים עם העלות החיצונית הגדולה ביותר של פליטת חומרים מזהמים לאוויר:

# מפעל יישוב עלות חיצונית, מלש"ח
חומרים מזהמים גזי חממה סה"כ
1. חח"י – תחנת כוח אורות רבין חדרה 2,092 1,592 3,684
2. נשר מפעלי מלט ישראליים רמלה 818 396 1,214
3. חח"י – תחנת כוח רוטנברג אשקלון 493 1,154 1,647
4. רותם אמפרט נגב מישור רותם 345 72 417
5. פניציה תעשיות זכוכית שטוחה* נוף הגליל 176 15 191
6. תחנת כוח דוראד אנרגיה אשקלון 157 238 395
7. מלט הר טוב ** בית שמש 122 62 184
8. פז בית זיקוק אשדוד אשדוד 119 58 177
9. בז"ן – בתי זיקוק לנפט חיפה 105 244 349
10. חח"י – מחז"מ גזר גזר 95 219 314
סה"כ במפל"ס 6,218 6,725 12,943

 

* מפעל פניציה בנוף הגליל נסגר במאי 2020.

** מפעל מלט הר טוב סגר את כבשן הייצור בדצמבר 2019.

 

בשנת 2019 הופחתו 3% מסך העלות החיצונית של הפליטות לאוויר שהם כ 450 מלש"ח.

עשרת המפעלים בעלי ההפחתה הגדולה ביותר בעלויות החיצוניות של הפליטות לאוויר שלהם בשנת 2019 הם:

# מפעל יישוב עלות חיצונית, מלש"ח אחוז הפחתה פירוט
2018 2019
1. נילית מגדל העמק 47 6 86 מעבר לגז טבעי במקום מזוט לפי דרישת המשרד.
2. נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד -אסדת  תמר מרחב ימי 38 14 61 הפעלת מערכת השבת פליטות לאוויר לפי דרישת המשרד.
3. שמן תעשיות שמנים חיפה 35 14 59 הפחתת שימוש במזוט ומעבר לגז טבעי לפי דרישת המשרד.
4. חח"י – תחנת הכח רדינג תל אביב 48 36 23 הפחתה בפחמן דו חמצני, כלומר הפחתת ייצור.
5. רותם אמפרט נגב א.ת. מישור רותם 518 417 19 הפחתות בתחמוצות גופרית, חלקיקים, NMVOC  לפי דרישות המשרד.
6. חח"י – תחנת כוח אלון תבור א.ת. אלון תבור 145 120 17 הפחתה בפחמן דו חמצני, כלומר הפחתת ייצור.
7. פז בית זיקוק אשדוד אשדוד 213 177 17 הפחתות תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית- שינוי  תפוקות העבודה במתקנים ותנאי תהליך משתנים.
8. רותם אמפרט נגב – מפעל צין א.ת. מפעלי צין 33 29 12 הפחתות חלקיקים ותחמוצות חנקן.
9. בז"ן – בתי זיקוק לנפט חיפה חיפה 382 348 9 הפחתות תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן, אמוניה, NMVOC – פעולות שיפור רבות שחלקן לפי דרישות המשרד.
10. חח"י – תחנת כח אורות רבין חדרה 4,010 3,684 8 הפחתות תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית עקב התקנת אמצעי הפחתה לפי דרישת המשרד.

 

 

העברת פסולת: בשנת 2019 נרשמה בנתוני המפל"ס עליה של 2% בשיעור מיחזור פסולת עירונית מעורבת (29.5% – מדובר בדיווחי תחנות המעבר ולא בכלל הפסולת המעורבת בארץ). זאת בשל הגברת פעילות מתקן ה-RDF למיון פסולת מעורבת וייצור דלק מוצק לתעשיית המלט בפארק המיחזור חירייה.

 

בתחום פסולת הבניין חלה עליה של 18% בכמות הפסולת המטופלת בשנת 2019 ועלייה מצטברת של 169% משנת 2014, בעקבות הקמת תחנות מעבר חדשות והגברת פעילות הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה.

 

מצורפת מצגת לסיכום וניתוח נתוני המפל"ס 2019 וכן דוח המפל"ס המלא:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1VWK3MfLtOF_C9hGKASpX8Ub8OJ_O71rG

 

Print Friendly, PDF & Email
מצטרפים לדף הפייסבוק של מכניקה-נט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל מכניקה נט

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל מכניקה נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים ,ידיעות מהארץ העולם ועוד המון אינפורמציה בתחום תעשיית המתכת תעשיית הזיווד הפלסטיק והגומי . בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר / כמו כן אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לניוזלטר

כדי להיות תמיד מעודכנים